Polityka prywatności

Polityka prywatności

Firma Vega Business Services Agnieszka Przeradzka-Kłusek respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. RODO).

Dane osobowe

W związku z utrzymywaniem naszej strony internetowej w Internecie, przetwarzamy dane osobowe jej użytkowników. Korzystając z naszej strony, użytkownik nie musi ujawniać żadnych danych, które mogłyby go zidentyfikować. Użytkownicy mogą podawać dane dobrowolnie, co umożliwia aktywację pewnych funkcji elektronicznych serwisu.  Na przykład, dane zbierane przy przesłaniu jakiegoś pytania przez Użytkownika zostaną wykorzystane w celu odpowiedzi na to pytanie, aczkolwiek Użytkownik może zezwolić na dalsze wykorzystanie jego danych. To oznacza, że dane użytkownika, czyli jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, w zakresie podanym przez użytkownika, i wiadomość nam przesłana poprzez tę stronę, wykorzystywane są wyłącznie w celu przetwarzania i obsługi zapytania użytkownika na podstawie art. 6 ust.1b lub art. 6 ust.1f przepisów RODO. W zakresie przetwarzania pytań użytkowników strony, współpracujemy z usługodawcami, którym przekazujemy wyżej wymienione dane. Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkich w celu zawarcia i zrealizowania umów z naszą firmą oraz zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów firmy. 

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich.

Dane osobowe ujawniamy zatem, gdy przekazujemy je innym podmiotom gospodarczym, z którymi jesteśmy związani prawnie prowadząc naszą działalność gospodarczą. Każdy użytkownik tej strony ma prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych oraz ich korekty.

Cookies

Korzystanie z naszej strony internetowej łączy ze sobą możliwość zainstalowania  na komputerze użytkownika plików Cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera użytkownika i identyfikują go w sposób potrzebny do uproszczenia, ewentualnie zaniechania danej operacji. Pliki cookies nie szkodzą urządzeniom elektronicznym (laptopom, komputerom, tabletom, komórkom) i posiadanym przez nie danych. Cookies działają pod warunkiem ich akceptacji przez przeglądarkę i pozostawienie na dysku.

Hosting

Wszystkie dane, które są przetwarzane w związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej są przechowywane. Jest to konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania tej strony. Dane przetwarzane są w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami, oraz zgodnie z art. 6 ust.1F przepisów RODO. Prowadzenie naszej strony internetowej wymaga korzystania z usług dostawców usług hostingowych, którym powyższe dane są przekazywane.

Marketing strony internetowej

Pliki cookies, których używamy, zapewniają  możliwości korzystania z niektórych funkcji elektronicznych. Pliki cookies są małymi pakietami danych, które instalowane są na urządzeniu użytkownika i są wymieniane z innymi dostawcami usług. Niektóre z używanych przez nas plików cookies są usuwane po zamknięciu przeglądarki („sesyjne cookies “). Inne pliki cookies mogą pozostawać na urządzeniu użytkownika i pozwolą nam zidentyfikować przeglądarkę podczas kolejnej wizyty („stałe pliki cookies“). Istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych na urządzeniu i dostosowania ustawień przeglądarki tak, aby uniemożliwić instalację plików cookies. Wtedy konieczne może być ponowne dostosowanie niektórych ustawień przy każdym odwiedzeniu naszej strony internetowej. Inne funkcje mogą nie być w pełni dostępne.

Głównie pliki cookies są używane w związku ze stosowaniem funkcji Google Analytics, (Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA). W celu świadczenia usług, Google używa niektórych plików cookies. Informacje, które przechowujemy, wykorzystujemy do sporządzania raportów o aktywności na naszej stronie dla operatora strony internetowej, do analizy użytkowania naszej strony internetowej oraz w celu świadczenia dodatkowych usług związanych z korzystaniem z naszej strony. 

Dane uzyskane za Państwa zgodą przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.    Adres IP użytkownika nigdy nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może  zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który znajdzie  na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Dodatkowe informacje można uzyskać od Google na stronach:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl

https://policies.google.com/technologies/ads

https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywujemy tak długo, jak to jest konieczne dla reazizacji celów dla których są przetwarzane. Gdy użytkownik wycofa zgodę na przetwarzanie danych, dane sa niszczone. Aczkolwiek czas przechowywania niektórych danych może wynosić do 10 lat, niezależnie od celu ich przetwarzania, jeśli prawo tak nakazuje.

Prawa osób, których dane przetwarzamy:

Prawo do informacji

Na każde żądanie użytkowanika w dowolnym momencie i bezpłatnie przekazujemy mu informacje o przechowywanych jego danych osobowych.

Ograniczenia w przetwarzaniu (blokowanie), korekta, sprzeciw, usunięcie

Jeśli użytkownik nie wyrazi  zgody na dalsze przechowywanie jego danych osobowych lub jeśli nastąpiły zmiany w jego danych, na jego żądanie musimy je usunąć, zablokować lub zrealizować ich aktualizację w wykonalnym tego zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi i ustawowymi. Dotyczy to też sytuacji, w której użytkownik zaznacza, że jego dane osobowe mają być przetwarzane tylko i wyłącznie z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń w przyszłości.

Przenoszenie danych

Na wniosek użytkownika  mamy obowiązek dostarczyć mu dane w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, aby mógł on w razie potrzeby przekazać je innym stronom.

Ograniczenia

Informacje wymienione powyżej nie dotyczą danych, które nie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby, a której te dane dotyczą; na przykład tych, które zostały zanonimizowane dla celów realizacji analiz. Usuwanie, blokowanie, korekta, udostępnianie informacji, lub przekazywanie danych innej firmie jest możliwe pod warunkiem dostarczenia dodatkowych informacji, dzięki którym stanie się możliwa identyfikacja.

Prawo do odwołania

Użytkownik ma  prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru: https://giodo.gov.pl/579

Prawo do wycofania zgody ze skutkiem na przyszłość

Użytkownik może swoją wyrażoną zgodę w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie owej zgody nie będzie mieć jednak wpływu na legalny charakter przetwarzania danych użytkowanika przed wycofaniem takiej zgody.

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w ramach naszej strony internetowej i zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest firma:

Vega Business Services

Agnieszka Przeradzka-Kłusek

Tel. +48 600260277

www.vega-english-courses.com

email: agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com

Administratorem danych osobowych użytkowników jest firma 

Vega Business Services Agnieszka Przeradzka-Kłusek.

Inspektorem ochrony danych jest:
Agnieszka Przeradzka-Kłusek 

e-mail: agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com

Kontakt w sprawie danych osobowych i praw do nich: 

agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com

Powrót do strony głównej