Finansowy angielski

Żadna firma nie utrzyma się na dzisiejszym rynku bez znajomości unikalnego angielskiego języka z zakresu finansów, który jest wspólny dla wszystkich organizacji biznesu na świecie. Z nami posiądziesz znajomość rozumienia i dyskutowania w języku angielskim o najważniejszych sprawach Twojej firmy. 

  • Grafów
  • Cyfr
  • Planów
  • Strategicznych budżetów
  • Rocznych sprawozdań

Certyfikaty

Na koniec każdego semestru uczestnicy zajęć otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest ich uczestnictwo co najmniej 70% odbytych zajęć oraz zdanie testu końcowego z 70% pozytywnym wynikiem. 

Zakres nauczania

Dołącz do grona zadowolonych klientów!