Kontakt

Masz pytania?
Z chęcią pomożemy!

Vega 

Akademia Języków Obcych

02-502 Warszawa

ul. Łowicka 25, lok P1  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH(RODO):

  ROZWIŃ

  Podstawa prawna:

  Obowiązek informacyjny, dotyczący informowania odbiorców o przetwarzaniu ich danych osobowych w celach korespondencyjnych wynika z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, L 119/1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - nazywane również RODO.

  Cel przetwarzania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej www.vega-english-courses.com /formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej: office@vega-english-courses.com, agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com, kontakt telefoniczny: 600 260 277, są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione: tj. zapytanie o kursy językowe, przedstawienie i negocjowanie ofert tych kursów, podpisywanie umów dotyczących kursów językowych, oraz prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością firmy Vega, (patrz: pkt. Odbiorcy danych).
  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

  Okres przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli przez okres trwania umowy kursu językowego, przez okres wskazany w treści klauzuli zgody lub do czasu jej wycofania W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, Państwa dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia, a także zgodnie z przepisami prawnymi dot. prowadzenia firmy i okresu przechowywania dokumentacji finansowych.

  Odbiorcy danych

  W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, możemy je ujawniać następującym podmiotom:
  1. pracownikom lub współpracownikom firmy, jak też podmiotom udzielającym wsparcia firmie na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
  2. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
  3. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
  4. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  5. użytkownikom strony internetowej, mediów społecznościowych lub innej publiczności – w przypadku ważnej podstawy prawnej do upublicznienia danych,
  6. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
  7. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
  8. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
  9. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
  10. firmom prowadzącym działania marketingowe,
  11. Krajowemu Rejestrowi Długów Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna,
  12. firmom transportowym.
  13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, ani przekazywane do państw trzecich.

  Pana/Pani prawa

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Informujemy także, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, PUODO, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi, https://uodo.gov.pl/p/prezes-i-urzad

  Administrator Danych Osobowych:

  Vega Business Services Agnieszka Przeradzka-Kłusek, ul. Łowicka 25 lok. P1, 02-502 Warszawa,
  e-mail: agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com,
  tel. 600 260 277

  Inspektor Ochrony Danych:

  agnieszka.przeradzka@vega-english-courses.com, tel. 600 260 277